Управління проектами

Project managementУправління проектами - це комплекс заходів, що забезпечує виконання проектів компанії точно в термін з незмінно високими стандартами і якістю роботи.
Послуги управління проектами - це процес застосування спеціальних методів, інструментів і знань для досягнення поставлених перед проектом цілей, задоволення очікувань всіх учасників проекту.
Компанія «Proconsult» надає послуги управління проектами будь-якої складності: підготовка, планування, проектування та погодження в місцевих органах, пошук нерухомості та/або земельних ділянок, моніторинг будівництва / реконструкції, юридичний супровід, підбір персоналу,впровадження рішень, консалтинг, управління. Досвід в проектному управлінні більше 18 років.

Наші послуги спрямовані на надання консультаційної допомоги щодо якісної підготовки і реалізації проектів в чітко визначені терміни. Ми орієнтуємося на вимоги клієнта і індивідуальний підхід в експертному супроводі проектів.
Процес управління проектами передбачає планування, організацію, моніторинг всіх складових проекту, а також узгодженість між його вартістю і якістю виконання.

Цілі управління проектами

Ключові цілі управління проектами можна об'єднати в такі групи:

 • Вартість. Загальна вартість запланованого проекту встановлюється спочатку і завданням керівництва є максимально ефективне управління ресурсами для того, щоб витрати не перевищили встановленої проектної вартості;
 • Час. Терміни реалізації проекту також плануються спочатку, проте в процесі його втілення виконується оптимізація деяких процесів, для яких скорочується час виконання;
 • Якість. Кожен етап проекту виконується в повній відповідності з планом, що дозволяє відслідковувати часові рамки та швидко реагувати на непередбачені перешкоди в процесі виконання.

Процес управління проектами ставить перед собою досягнення наступних основних цілей:

 • результативне управління фінансовими, людськими, матеріальними ресурсами в умовах чітко визначених часових рамок та бюджету;
 • оптимізація витрат на реалізацію проекту шляхом залучення професійних експертів та відповідальних виконавців;
 • оптимальна концентрація ресурсів і якісна організація виконання проекту;
 • використання сучасних управлінських технологій для покращення виробничо-економічної діяльності;
 • створення нових продуктів, впровадження нових технологій і розробок для підвищення конкурентоспроможності компанії.

Принципи управління проектами

Ефективний процес проектного управління ґрунтується на таких важливих принципах:

 • Диференційованість. Кожен вид проекту реалізується на підставі відповідних стандартних правил, що враховують їх специфіку та особливості;
 • Гнучкість. Результативний процес проектного управління з'єднує жорсткість виконання кожного виду робіт і гнучкість реакцій на будь-які непередбачені зміни та труднощі;
 • Доцільність. Планування і реалізація будь-якого проекту має кінцевою метою поліпшення загальних показників діяльності компанії та підвищення її прибутковості;
 • Поділ повноважень. Процесне управління є запорукою успішності втілення проекту, що передбачає встановлення відповідальної особи для кожного окремого процесу. Використовується така схема: один процес - один виконавець;
 • Відкритість. Реалізований проект є відкритим для розвитку, внесення пропозицій і побажань для його поліпшення і оптимізації. Всі дії та етапи виконання проекту обговорюються та узгоджуються з замовником;
 • Застосування кращого досвіду. Вибір і застосування кращих практик та управлінського досвіду дозволяють компанії з великим успіхом втілити в життя задуманий проект;
 • Відповідальність. Кожен співробітник, залучений в процес реалізації проекту є компетентним в своїй сфері діяльності та володіти необхідними знаннями в нормативних документах і стандартах.

Етапи управління проектами

Процес ефективного управління проектами, що застосовується сучасними компаніями, складається з наступних основних етапів:

 • Ініціалізація. Виконується формування основної проектної ідеї, його цілей, необхідних результатів, критеріїв визначення успішності;
 • Планування. Проводиться формування стадій втілення проекту, визначення необхідних результатів для кожного етапу і їх тривалість, складається список необхідних робіт і їх послідовність, розробляється бюджет і визначаються необхідні ресурси, визначається взаємозв'язок між різними структурними підрозділами, створюється базовий план;
 • Виконання. Здійснюється безпосереднє виконання всіх визначених завдань, проводиться постійне зіставлення фактичних даних і базових;
 • Аналіз і контроль. Виконується внесення необхідних коригувань у ході реалізації проекту, а також перевірка і контроль отриманих результатів;
 • Завершення. Формується звітна документація, архіви, шаблони, графіки та інші документи, що інформують про завершення проекту і призначені для зацікавлених осіб.