Аудиторські послуги

Audit Servizi proМета аудиторських послуг - створити надійну систему бухгалтерського обліку, вибудувати управлінські механізми, налагодити спілкування з податковими органами. В результаті Ви отримуєте надійний каркас, який гарантує фінансову безпеку компанії, робить її привабливою для інвесторів, партнерів і кредиторів.

  • Створити такий «каркас» самостійно дуже складно, він вимагає постійного аналізу, налагодження і навіть ремонту.
  • Рано чи пізно будь-яка організація незалежно від форми власності переконується в необхідності використовувати зовнішні компетенції.
  • В таких ситуаціях доречне залучення аудиторської компанії. 

Метою аудиту є висвітлення аудитором думки про те, чи відповідає бухгалтерський облік та фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах нормативним актам, які регламентують порядок їх ведення та подання.
Результатом проведення аудиту є оцінка показників фінансової звітності суб'єкта господарювання з висловленням немодифікованої чи модифікованої (зміненої) думки в аудиторському звіті (висновку) та рекомендацій клієнту щодо виправлення визначених помилок у організації та методиці бухгалтерського обліку та при складанні фінансової звітності.

  • До надання аудиторських послуг ми залучаємо різнопрофільних експертів: аудиторів, податкових юристів і консультантів.
  • Ви отримуєте системний погляд і рекомендації щодо усунення ризиків, наприклад, як уникнути виїзної перевірки при розумінні її можливості.
  • Ми оцінимо законні фінансові резерви і ресурси, розкриття яких допоможе залучити зовнішнє фінансування, зробивши компанію більш безпечною і прибутковою.

Proconsult пропонує

Фінансовий аудит

Збір та обробка достовірної інформації (аудиторських доказів) про фінансово-господарську діяльність Підприємства та достовірності показників фінансової звітності для формування думки аудитора при її відображені в звіті аудитора, іншими словами — безпосередньо здійснення аудиторської перевірки (аудиту) ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності клієнтом.
Це допоможе виявити і усунути помилки в обліку і звітності, зміцнити професійну репутацію, підтвердити достовірність обліку і звітності.  При необхідності проведення обов’язкового аудиту згідно з чинним законодавством, аудиторський висновок може бути представлений до контролюючих органів.

Ініціативний аудит

Отримати об'єктивну картину фінансового стану компанії для власників і керівництва, виявити невідповідності і помилки в обліку.

Податковий аудит

Перевірка за методологією податкових органів в інтересах бізнесу. Вчасно виявити і усунути податкові ризики, заощадити ресурси і виявити податкові резерви, уникнути штрафів податкових органів. Виключити ризик кримінальної та адміністративної відповідальності для керівництва.

Кадровий аудит

Отримати повну картину стану кадрової документації та практичні рекомендації щодо усунення виявлених порушень.

Перевірка бізнесу (Due Diligence)

Перевірити бізнес перед купівлею, продажем, злиттям або поглинання. Проведення даної процедури допоможе підготувати компанію до майбутніх змін.